تکنولوژی فرهنگ ما است و فرهنگ ما تکنولوژی است

هلـدینگ سوشیانـــت در ســـال ۱۳۹۲ با هـدف خلق و ایجاد بسترهای مورد نیاز اکوسیستم فینتک تاسیس شد. از اینکه مسیر پیش رو سخت و ناهموار است با خبر بودیم اما چون هدف ما همیشه ایجاد تغییرات و خلق بسترهایی بوده و هست که فرآیندها را در اکوسیستم فینتک و بازارهای مالی آسانتر کنیــم با امید به آینده و پشتکار و کار تیمی امیدوارانه به جلو پیش رفتیم. تلاش در راستای ماموریت‌مان که همواره پیشرفت و خلق ارزش بوده است با همراهی تیمی پر انگیزه و خلاق هر روز ما را به اهداف و چشم‌اندازمان نزدیک‌تر کرده است

تکنولوژی فرهنگ ما است و فرهنگ ما تکنولوژی است

هلـدینگ سوشیانـــت در ســـال ۱۳۹۲ با هـدف خلق و ایجاد بسترهای مورد نیاز اکوسیستم فینتک تاسیس شد. از اینکه مسیر پیش رو سخت و ناهموار است با خبر بودیم اما چون هدف ما همیشه ایجاد تغییرات و خلق بسترهایی بوده و هست که فرآیندها را در اکوسیستم فینتک و بازارهای مالی آسانتر کنیــم با امید به آینده و پشتکار و کار تیمی امیدوارانه به جلو پیش رفتیم. تلاش در راستای ماموریت‌مان که همواره پیشرفت و خلق ارزش بوده است با همراهی تیمی پر انگیزه و خلاق هر روز ما را به اهداف و چشم‌اندازمان نزدیک‌تر کرده است

چه فکر کنیم می‌توانیم و چه فکر کنیم نمی‌توانیم، در هـر دو صــورت حق با ماست. ایمــان داشتــه باشیم که می‌توانیم موفق شویـم و از میان موانع مختلف راهی خواهیم یافت. اگر ایمان نداشته باشیم تنها به دنبال بهانه خواهیم بود
هنری فورد

تـیـــــم

ما در تیم سوشیانت با نگاه به اهداف و چشم اندازها، استفاده از تجربیات با ارزش و تکیه بر تخصص خود همواره به دنبال ایجاد ارزش در اکوسیستم فینتک هستیم.

محمد قاسمی

مدیر‌عامل و عضو هیات‌مدیره

رحمان بابازاده

رئیس هیات‌مدیره

احمد زندی

مدیر‌فنی، نائب رئیس هیات مدیره

ابراهیم سعادتی

مدیر مالی

علیرضا جعفرخانی

مدیر مارکتینگ

حسین هلالی

مدیر فنی

عرفان مرادیان

مدیر‌عامل استارت‌آپ جیبی‌مو

فرشاد شبانکاره

مدیر‌عامل استارت‌آپ صدتحلیل

محمد قاسمی

مدیر‌عامل و عضو هیات‌مدیره

رحمان بابازاده

رئیس هیات‌مدیره

احمد زندی

مدیر‌فنی، نائب رئیس هیات مدیره

ابراهیم سعادتی

مدیر مالی

حسین هلالی

مدیر فنی

علیرضا جعفر‌خانی

مدیر مارکتینگ

عرفان مرادیان

مدیر‌عامل استارت‌آپ جیبی‌مو

فرشاد شبانکار

مدیر‌عامل استارت‌آپ صدتحلیل