تکنولوژی فرهنگ ما است و فرهنگ ما تکنولوژی است

هلـدینگ سوشیانـــت در ســـال ۱۳۹۲ با هـدف خلق و ایجاد بسترهای مورد نیاز اکوسیستم فینتک تاسیس شد. از اینکه مسیر پیش رو سخت و ناهموار است با خبر بودیم اما چون هدف ما همیشه ایجاد تغییرات و خلق بسترهایی بوده تا فرآیندها را در اکوسیستم فینتک و بازارهای مالی آسانتر کنیــم، با امید به آینده و پشتکار و کار تیمی امیدوارانه به جلو پیش رفتیم. تلاش در راستای ماموریت‌مان که همواره پیشرفت و خلق ارزش بوده است با همراهی تیمی پر انگیزه و خلاق هر روز ما را به اهداف و چشم‌اندازمان نزدیک‌تر کرده است.

چه فکر کنیم می‌توانیم و چه فکر کنیم نمی‌توانیم، در هـر دو صــورت حق با ماست. ایمــان داشتــه باشیم که می‌توانیم موفق شویـم و از میان موانع مختلف راهی خواهیم یافت. اگر ایمان نداشته باشیم تنها به دنبال بهانه خواهیم بود
هنری فورد

تـیـــــم

ما در تیم سوشیانت با نگاه به اهداف و چشم اندازها، استفاده از تجربیات با ارزش و تکیه بر تخصص خود همواره به دنبال ایجاد ارزش در اکوسیستم فینتک هستیم.

محمد قاسمی

مدیر‌عامل و عضو هیات‌مدیره

رحمان بابازاده

رئیس هیات‌مدیره

حسین هلالی

راهبر ارشد فنی

علیرضا جعفرخانی

راهبر ارشد بازاریابی

ابراهیم سادتی

راهبر ارشد مالی

فرشاد شبانکاره

مدیر‌عامل استارت‌آپ صدتحلیل

عرفان مرادیان

مدیر‌عامل استارت‌آپ جیبی‌مو

رحمان بابازاده

رئیس هیات‌مدیره

محمد قاسمی

هم‌بنیانگذار و مدیرعامل

ابراهیم سادتی

راهبر ارشد مالی

حسین هلالی

راهبر ارشد فنی

علیرضا جعفر‌خانی

راهبر ارشد بازاریابی

فرشاد شبانکار

مدیر‌عامل استارت‌آپ صدتحلیل

عرفان مرادیان

مدیر‌عامل استارت‌آپ جیبی‌مو