تکنولوژی فرهنگ ما است و فرهنگ ما تکنولوژی است

هلـدینگ سوشیانـــت در ســـال ۱۳۹۲ با هـدف خلق و ایجاد بسترهای مورد نیاز اکوسیستم فینتک تاسیس شد. از اینکه مسیر پیش رو سخت و ناهموار است با خبر بودیم اما چون هدف ما همیشه ایجاد تغییرات و خلق بسترهایی بوده تا فرآیندها را در اکوسیستم فینتک و بازارهای مالی آسانتر کنیــم، با امید به آینده و پشتکار و کار تیمی امیدوارانه به جلو پیش رفتیم. تلاش در راستای ماموریت‌مان که همواره پیشرفت و خلق ارزش بوده است با همراهی تیمی پر انگیزه و خلاق هر روز ما را به اهداف و چشم‌اندازمان نزدیک‌تر کرده است.

چه فکر کنیم می‌توانیم و چه فکر کنیم نمی‌توانیم، در هـر دو صــورت حق با ماست. ایمــان داشتــه باشیم که می‌توانیم موفق شویـم و از میان موانع مختلف راهی خواهیم یافت. اگر ایمان نداشته باشیم تنها به دنبال بهانه خواهیم بود
هنری فورد

تـیـــــم

ما در تیم سوشیانت با نگاه به اهداف و چشم اندازها، استفاده از تجربیات با ارزش و تکیه بر تخصص خود همواره به دنبال ایجاد ارزش در اکوسیستم فینتک هستیم.

رحمان بابازاده

رییس هیئت مدیره

مهم این نیست که هم اکنون کجا هستیم؛ مهم این است که کجا می‌خواهیم برویم!

John Doe

میثم خیرخواه

مدیرعامل

بنیامین ساوه

قائم مقام مدیرعامل

حسین هلالی

راهبر ارشد فنی

آرزو سعیدی نیا

مدیر منابع انسانی

ابراهیم سادتی

مدیر مالی و اداری